آموزشگاه پیرایش و زیبایی پارسا مو

با ما وارد دنیای خوب آرایشگری شو به همراه کادری مجرب و حرفه ای با ارائه مدرک از سازمان فنی و حرفه ای کشور، آموزشگاه آرایش و پیرایش دوره درجه 2، پیرایش مردانه دوره درجه1، پیرایش مردانه دوره متعادل سازی چهره ، دوره ترمیم مو، دوره کار مو با مواد شیمیایی