مجموعه پرورش سگ نصیریان

مرکز پرورش سگ های آپارتمانی، گله و سگ های ژرمن، دوبرمن، پا کوتاه و ...(ایرانی و خارجی) در البرز می باشد.

اطلاعات بیشتر:

ساعات کاری :
از 9 الی 22