پردیس مهام سبز آوا

پیمانکاری و ساخت صفر تا صد گلخانه و تولید قطعات و تجهیزات گلخانه ای در تهران و سراسر کشور می باشد.

اطلاعات بیشتر:

ساخت انواع گلخانه(ایرانی،اسپانیایی،باغات سرپوشیده و نت هاوس)،ساخت انواع مخازن آب هلندی،