پنبه داران خراسان

خرید و فروش در زمینه محلوج پنبه بجنورد و محلوج خارجی و داخلی خرید مستقیم وش پنبه به صورت نقد از کشاورزان عزیز خرید و فروش خط تولید دستگاه تصفیه پنبه مارک مورای آمریکایی و کونتینیتال آمریکایی و دستگاه خط تولید ریسندگی و نساجی در ایران

پنبه داران خراسان