شرکت گلخانه سازی پالیز کامیاب گل افروز

بزرگ ترین و معتبر ترین مرکز ساخت گلخانه در کشور با سالها تجربه طراحی گلخانه واجرای انواع گلخانه صیفی جات با بهترین کیفیت روز

اطلاعات بیشتر:

شرکت پالیزکامیاب گل افروز در سال 1387 شروع به فعالیت کرده و با سرمایه اولیه 150
میلیون تومان که در حال حاضر سرمایه شرکت بالغ بر 200 میلیارد تومان در ساالنه بیشتر از
100 هکتار گلخانه مکانیزه تمام اتوماتیک با فعالیت اری در تمام نقاط کشور هستیم .
جنس سازه از الیاژ تمام گالوانیزه میباشد با کلیه امکانات داخلی مانند سیستم ابیاری روشنایی سیستم گرمایشی سرمایشی همراه با تابلوی سانسور دار و کنترل اقلیم شامل قیمت روز میباشد و کل اتصالات گلخانه و متریالآن از جنس گالوانیزه گرم با ضخامت ۲/۵از صفر تا صد انجام میشود .

شرکت گلخانه سازی پالیز کامیاب گل افروز