قالیشویی پاکشوما ( نمایندگی رشت سنگر)

شست و شوی انواع فرش های ماشینی و با دست با دستگاه های تمام مکانیزه و رعایت مسایل شرعی و شست و شوی مبل و موکت چسبیده در منزل ، شیرازه و ریشه دوزی و رفوگری در قالیشویی پاکشوما ( نمایندگی رشت سنگر) در شهر رشت

قالیشویی پاکشوما ( نمایندگی رشت سنگر)