ثبت رایگان
  1. تهران
  2. ساختمان و سازه
  3. لوازم بهداشتی ساختمان
  4. فروش وپخش شیر اطمینان رهانه غرب تهران

فروش وپخش شیر اطمینان رهانه غرب تهران

☆عمده ی کاربرد شیر اطمینان درون سیستم گرمایشی می باشد.

☆ چرا که با گرم شدن سیال طبیعی است که حجم آن افزایش یافته و در نتیجه فشار آن نیز به تبع افزایش می یابد.

☆برای حفاظت و ایمنی افراد همچنین تجهیزات لازم است که فشار اعمال شده از سیستم خارج گردد.

☆ سوپاپ اطمینان به همین دلیل طراحی و بکار گرفته شده است.

☆از موارد استفاده میتوان به موتو...

فروش وپخش شیر اطمینان رهانه غرب تهران
فروشنده این محصول:
تماس تلفنی ارسال پیامک حساب واتساپ