تولید و پخش نگار در تهران

تولید کننده انواع شیلنگ های دوش و آفتابه،یونیکا و یونیورست در رنگ ها مدل های مختلف

اطلاعات بیشتر:

مجموعه‌ای نگار؛ تولیدکننده‌ای انواع شیلنگ های دوش وآفتابه در رنگ‌‌ها ومدل های مختلف ویونیکا ویونیورست در رنگ‌ها ومدل های مختلف.
تولید انواع شیلنگ های دوش وآفتابه در مدل های متفاوت: لاکچری؛طلایی،طلامات،سفید،سفیدطلا،کروم‌براق:-(فول‌برنجی‌فوق‌سنگین،فول‌برنجی،براق معمولی) پولیش‌فول برنجی، پولیش تمام‌فلزی و......
وهمچنان شیلنگ‌های دوش وآفتابه‌ای نیمه برنجی ارزان ویژه عزیزان پخش کننده موجود میباشد

تولید علم یونیکا ویونیورست در رنگ ومدل های مختلف

علم یونیورست رسوبگیر

چکیده:

نگار؛_ قیمت پایین، کیفیت ماندگار

تولید و پخش نگار در تهران