کارخانه پدیده پلاست طبرستان

کارخانه پدیده پلاست طبرستان: نایلون و نایلکس گلدانی uv، فریزر سورتینگ، زباله و مواد اولیه گرانول مشربچ

اطلاعات بیشتر:

ساعات کاری :
از 7:30 الی 21

کارخانه پدیده پلاست طبرستان