location-mark شهر خود را انتخاب کنید

دوره شمع سازی در رشت

شمع سازی طی دو جلسه آموزش با آموزش بیش از ۲۰ مدل شمع همراه با جزوه . بدون نیاز به پیش زمینه هنری. ،بدون نیاز به آوردن وسیله . همراه با پک آموزشی