گلدان آناناسی 3 تای بزرگ

آناناسی 3 تای بزرگ کیفیت عالی
قیمت باور نکردنی
داخل کارتن 2 سری
ارتفاع اولی 26 و دهنه 27
ارتفاع دومی 20 و دهنه 20
ارتفاع سومی 14 و دهنه 14
موجود در تولید و پخش گلدان بی نظیر در لالجین