سفره رومیزی پارچه ای

سفره رومیزی پارچه ای
❌طرح جدید شارژ شد ❌

ابعاد
۱۵۰×۲۵۰
۱۵۰×۲۰۰
۱۵۰×۱۱۰
دز انواع جنس مخمل شانل دورو
ساتن
مخمل ساده