آسیاب دهنه 80 سنگین برای تناژ بالا

فروش آسیاب دهنه 80 سنگین برای تناژ بالا مخصوص پلاستیک پت و مشمبا با کیفیت بسیار بالا در آسیاب سازی مظفری در تهران موجود می باشد.