ساخت دستگاه قله بر

ساخت دستگاه قله بر با تکیه بر توان نیروهای ماهر و ارسال به سراسر کشور و همچنین کشورهای همسایه توسط ماشین سازی نیما ساب رجبی در محمودآباد اصفهان