تابلو اینورتر و آبگیر لوله ای

تابلو اینورتر یک تجهیز الکتریکی است که به منظور مدیریت و کنترل یک سیستم اینورتر (تبدیل جریان مستقیم به جریان متناوب) استفاده می‌شود. این تابلو معمولاً شامل قطعات مختلفی مانند ترانس‌ها، تریستورها، رله‌ها، و دستگاه‌های حفاظتی است.آبگیر لوله‌ای یک سیستم ارت به زمین است که با استفاده از لوله‌ها و مواد مناسب (مانند مس یا فولاد) در زمین جهت اتصال سیستم‌های الکتریکی به زمین و تخلیه احتمالی جریانهای ناخواسته برق انجام می‌شود