خرید و قیمت باتری 66 آمپر پراید برند APLUS

قیمت قبلی فقط درصورت تحویل باتری فرسوده لحاظ میشود درغیر صورت قیمت اصلی باید پرداخت شود.
فروش انواع باتری اوربیتال ردیاب و وایر شمع باتری سازی در یزد با قیمت مناسب به مدیریت آقای صالحی می باشد.