تعمیر یخچال ویترینی در محل

دستگاه چک و ایراد در محل رفع می شود
تعمیر یخچال ویترینی به دلیل مهم بودن نقش آن در نگهداری و نمایش محصولات معمولاً نیازمند تخصص و دقت است.