سفره یکبار مصرف

سفره یکبار مصرف پارسا در وزن های ۲۰۰.۳۰۰.۴۰۰و ۷۵۰ گرم با کیفیت عالی تولید میشود