تخمه و خشکبار در قزوین و حومه

پخش تخمه و خشکبار افشار در قزوین و حومه
با قیمت مناسب
عرضه مستقیم انواع آجیل و خشکبار مستقیم بدون واسته از تولید به مصرف همه اجناس طبق سفارش بروز شور و تفکاری ارائه میگردد.