مشاوره فروش تجهیزات فست فود

تجهیزات آشپزخانه صنعتی خالقی
فروش انواع تجهیزات فست فود راه اندازی خط سوخاری، راه اندازی پیتزا ناپولی، راه اندازی و آموزش پیتزا ناپولی، مرغ کنتاکی
تجهیزات ایرانی ،ورداتی