راهنمای تقویت حافظه

دکتر مژگان احمدپور مولف و دکتر روانشناس خبره در تهران می باشد که با چندین سال سابقه کتاب های متعددی را ارائه داده اند که مورد استقبال زیادی قرار گرفته است.
برای دریافت مشاوره می توانید با شماره های موجود در سایت تماس حاصل فرمایید.