سرشلنگ مهره دار

سرشلنگ مهره دار (لوله مهره روبینی) از سایز ۲ اینچ تا ۴ اینچ با مواد پلیمری رنگی درجه یک