کفش ادیداس تمام بافت

کفش تمام بافت
سایزبندی ۳۱تا۳۶
زیره پیو
دررنگبندی متفاوت