اجرای آلاچیق با سنگ لاشه

اجرای آلاچیق با سنگ مشکی و قهوه ای بورشی کار شده توسط اوستا کار های حرفه ای با مدیریت پیمانکاری آقای مرادی