عرضه نهال گلابی

عرضه انواع نهال: گلابی، زرشک، تمشک،انجیر سیاه، فندق، ازگیل، زیتون، زردآلو،آلبالو، به،هلو، شلیل، بادام، انار، توت، پسته، انگور، چنار، سپیدار تبریزی، صنوبر، خرمالو، بادام خونی و کاغذ ی، سیب، گیلاس،سنجد
 ارائه خدمات تخصصی در امور کاشت، داشت، برداشت، هرس و مشاوره باغات توسط نهالستان تختی در اردبیل