دینو چراغ روشنایی روکار مدل WB21

دینو- چراغ روشنایی روکار مدل WB21 ✅کاربرد طراحی و تولید چراغ دینو با هدف تأمین روشنایی اماکنی نظیر انبارها، پارکینگ، زیر زمین و نظایر آن