ساخت کمپرسی و تریلی

ساخت کمپرسی و تریلی دو محور، تک محور، سه محور، کفی، لبه دار در همدان با مدیریت صادق رضایی توسط تریلی و کمپرسی سازی جیران صنعت با قابلیت ارسال به سراسر کشور انجام می شود.