آجیل خوری درب دار چوبی

رنگ روشن
چوب ممرز
قطر 21
قلم زنی
پوشش دهی ظروف با روغن گیاهی که باعث آبگریزی ظروف میشوند

قیمت قبل: 1,200,000

آگهی‌های شعبه

آجیل خوری درب دار قلم زنی

1,300,000 تومان
1,195,000 تومان

آجیل خوری درب دار چوبی

1,000,000 تومان
915,000 تومان

آجیل خوری روستیک

2,000,000 تومان
1,950,000 تومان

آجیل خوری درب دار چوبی

1,500,000 تومان
1,350,000 تومان

آجیل خوری روستیک شیک

2,000,000 تومان
1,550,000 تومان

شکلات خوری پایه دار

1,200,000 تومان
1,100,000 تومان

ظرف کاپ کیک چوبی

1,000,000 تومان
950,000 تومان