هزینه ساخت استخر باغ

هزینه ساخت استخر باغ و هزینه ساخت استخر بستگی به نوع استخر و محل و مکان ان و ابعاد و امکانات ان است و باید تمام این هارا در نظر داشت میتوانید از گروه استخرسازان صدف یا همان صدف استخر کمک بگیرید. 09121371952 به مدیریت مهندس علیرضا پارسایی