قیمت سیم گالوانیزه گلخانه

سیم پلی استر جهت استفاده در سقف گلخانه و بستر مناسبی برای سیستم سایبان در گلخانه ها استفاده میشود