شستشوی سوزن انژکتور

شستشوی سوزن انژکتور یکی از روش‌های مرسوم برای بهبود عملکرد انژکتورها است. این کار معمولاً زمانی انجام می‌شود که انجکتورها نشتی داشته باشند یا به علت تراکم ذرات، عملکرد آنها کاهش یافته باشد. این فرایند می‌تواند بهبود کارایی موتور، کاهش مصرف سوخت و کاهش آلودگی محیطی را نتیجه دهد.