location-mark شهر خود را انتخاب کنید

انواع مخزن حمل اسید در تهران

انواع مخزن حمل اسید در تهران مخزن اسید محفظه ای است ساخته شده از مواد ضد اسید اعم از پلی اولفین ها، استیل، پلاتین و … که قابلیت دارد سیالات شیمیایی اعم از مواد قلیایی و اسیدی را درون خود بصورت ایمن نگه دارد. این نگهداری به شکلی است که اولا خود منبع دچار حادثه نشود و در ادامه خواص شیمیایی محلول درون مخازن ذخیره تغییر نیابد.