دستگاه کالیبر

شما بعنوان کارفرما یا پیمانکار برای اینکه مراحل کار خود را سریعتر انجام دهید نیاز به یک دستگاه پیشرفته سنگبری دارید که یکی از این دستگاهها "دستگاه کالیبر"می باشد که طراحی و ساخت این دستگاه توسط تیم متخصص و حرفه ای ماشین سازی فراصنعت رجبی در استان اصفهان صورت می گیرد.فروش دستگاه کالیبر توسط ماشین سازی فراصنعت رجبی و ارسال آن به سراسر کشور و حتی کشورهای همسایه امکان پذیر می باشد.