تولید اتصالات گلخانه ای

تولید اتصلات گلخانه ای
ساخت انواع گلخانه(ایرانی،اسپانیایی،باغات سرپوشیده و نت هاوس)،ساخت انواع مخازن آب هلندی،