نصب پرده رومن

پارچه دکوری مخمل طرحدار در رنگبندی و طرح مختلف
زیره پرده رومن
شیک و عالی
( پرده های رومن:عرض ۱.۵۰ ارتفاع بدون محدودیت ) مثال درگاه ۴.۵۰ متر ، ۳ عدد ۱.۵۰ کنار هم انجام میشود