لوگوی چچیلاس
location-mark شهر خود را انتخاب کنید
https://chechilas.com/fanarsazi-sadeghi/فنرسازی-صادقی-در-تهران

فنر فشاری برای کلید و پریز برق

فنرهای فشاری در کلیدها و پریزهای برق به منظور ایجاد بازگشت خودکار و اطمینان از برقراری یا قطع جریان الکتریکی به کار می‌روند. این فنرها در داخل مکانیزم کلید قرار می‌گیرند و به ایجاد نیروی مورد نیاز برای بازگشت کلید به موقعیت اولیه کمک می‌کنند.

فنرسازی صادقی در تهران
فنرسازی صادقی در تهران
تهران - تهران
دیگر آگهی های این شعبه