پخش عمده توت و انجیرخشک در قزوین

پخش عمده توت و انجیز خشک در قزوین حومه
بادام زمینی
نخود
نخودگل
عدس برشته
سویا برشته
فندق
انواع پسته
سنجد
شاهدونه
انواع خرما
انواع کدو سفید
دوآتیشه
زعفرانی
شویدی