قیمت اسپیرال اسمارت

اسپیرال اسمارت در ظرفیتهای ۳۰ لیتری ، ۴۰ لیتری ، ۵۰ لیتری ، ۶۰ لیتری قابلیت های سرعت تند ، کند ، کلید تایمر دار با پاتیل استیل گردان ، شاخ استیل نگیر موتر گیربگس زنجیری را دارا می باشد.
تجهیزات آشپزخانه خالقی ؛ اسپیرال اسمارت را با بهترین کیفیت و کمترین قیمت ارائه می دهد.