کود مایع چیل

کود مایع چیل یک نوع کود مایع است که برای تقویت و تغذیه گیاهان استفاده می‌شود، به ویژه در باغبانی و کشاورزی. این کود شامل ترکیبات مختلفی از عناصر غذایی مورد نیاز گیاهان مانند نیتروژن (N)، فسفر (P)، پتاسیم (K)، مواد معدنی و اسیدهای آمینه است.

چیل معمولاً از نیشکر، کنجد، نخل خرما و دیگر منابع طبیعی استخراج می‌شود. این چیل حاوی اسیدهای آمینه، قند، پتاسیم، نیتروژن، فسفر و مواد معدنی مفید دیگر است که به عنوان یک کود مؤثر محسوب می‌شود. استفاده از کود مایع چیل می‌تواند بهبود رشد، توسعه سیستم ریشه، و افزایش عملکرد گیاهان را تسهیل کند.