شینیون موی ساده

شینیون موی ساده
شینیون روشی زیبا و متنوع برای جمع کردن و حالت دادن به موهاست. شاید فکر کنید این روش فقط برای موهای بلند کاربرد دارد. اما اشتباه می کنید. موهای کوتاه را هم می توان شینیون کرد. شما می توانید موهایتان را به صورت مدل شینیون باز یا بسته درست کنید. اما باید تکنیک درست انجام آن را بدانید تا بتوانید به بهترین شیوه موهای خود را مدل داده و آن ها را بلند و پرحجم نشان بدهید.