مدل آسمان مجازی برای سالن پذیرایی

آسمان مجازی با باکس کناف این نوع آسمان مجازی برای حال و اتاق خواب مناسب است. برخی افراد برای آشپزخانه نیز ازین مدل استفاده می کنند.