دکلره کل سر با فاصله از ریشه

دکلره مشتری عزیزمون که هر جا میرفتن موهاشون روشن نمیشد ما تونستیم بدون آسیب و با مقاومت بالا کارشون رو انجام بدیم.