انواع ناودانى

UPN ، UNP و یا ناودانی یکی از مقاطع پرکاربرد در ساختمان سازی و صنعت می باشد. به ناودانی U-Channel (کانال U شکل) نیز می گویند. رایج ترین نوع UPN، ناودانی از جنس فولاد ساختمانی می باشد و به آن آهن ناودانی گفته می شود. برای ابعادِ ناودانی استاندارد ویژه ای وجود دارد. با توجه به اینکه نبشی و ناودانی و همچنین تیرآهن و ناودانی همیشه در کنار هم ذکر می شوند، استاندارد های مشترکی نیز در این محصولات مورد استناد قرار می گیرد.ناودانی ها شکل‌های ظاهری متفاوتی دارند و در پروژه‌های ساختمانی به کار می‌روند. این مقطع فولادی به شکل U انگلیسی است و به سه روش فابریک نورد سرد، فابریک نوردگرم و پرسی تولید می‌شوند.