سرویس اسپلیت هایسنس

سرویس دستگاه باز شسته و نصب سرویس اسپلیت ال جی توسط تعمیر، راه اندازی و شستشوی اسپیلت اسماعیل پور در بندر انزلی انجام میشود.