رفع افتادگی گونه با نخ

لیفت صورت با نخ ، از مزایا ، عوارض و هزینه آن بیشتر بدانیم ،پوست کشیده‌تر، جوان‌تر، هموارتر و شفاف‌ترلیفت صورت با نخ
لیفت صورت با نخ بدون جراحی
۱۰ سال جوانتر شویدفقط، فقط در یک جلسه۳۰ دقیقه ای پوست صورت را کشیده و محکم می‌کند

نتایجی بادوام و ماندگار

بدون نیازی به استراحت بعد از انجام لیفت