نهال صنوبر دسته بیلی در کردستان

صنوبر دسته بیلی تا سال دوم شاخه نمی دهد ولی از سال دوم به بعد ارتفاع آن به بیش از 2.5 متر می رسد و تا هشت سالگی به بیش از 25 متر می رسد.
ترکیب شیمیایی برگ درخت دارای گلوکوزیدپوپولین و سالیسین و در جوانه های آن یک ماده تلخ وجود دارد.
درختان صنوبر گونه‌هایی از درختان هستند که از تیره صنوبریان هستند و به عنوان درختان مقاوم در برابر آفتاب سوزان و خاک‌های فقیر شناخته می‌شوند.