چوب کفی تخت 73*183

چوب کفی تخت یک جنس چوبی است که به عنوان مواد اصلی برای ساخت تخت‌ها و اسکله‌های تخت مورد استفاده قرار می‌گیرد. این نوع چوب به دلیل ویژگی‌های خاص خود در طراحی و ساخت تخت‌ها بسیار محبوب است.