اجرای سنگ مالون برای کفسازی

توضیحات: پیمانکاری سنگ لاشه در واقع مخصوصآ در رابطه به اجرای کارهای محوطه سازی خواهد بود که با بیش از 20سال سابقه ای کاری با استادکاران با تجربه در زمینه اجرای کف فرش محوطه سازی با سنگهای کوهی مالون ورقه ای طبیعی در بخشهای کف فرش دیوار باغ نمای ویلا باربیکیو اتشکده اجرای آبنماهای صخره ای هستش خدامات ما در بخش طبیعی سازی محوطه بسیار مهم است در محوطه باغ و یا ویلایکه باید اجناس طبیعی استفاده شود فعالیت ماهم اجرای سنگهای لاشه مالون کوهی ورقه ای طبیعی هست اجرای سنگهای طبیعی به استادکاران با تجربه نیاز هست.