سنگ گرانیت مروارید آبی


شما می توانید آگهی های تبلیغاتی برای این سنگ آبی پیدا کنید ، اما این تقریباً گرانیتی نیست. یکی از پتانسیل ها این است که این سنگ در واقع Larvikite است ، گونه ای آذرین از مونزونیت و بعضا با وجود گرانیت بودن به آن ‘گرانیت آبی’ گفته می شود. جایگزین رایج دیگر آنورتوزیت است ،صخره ای که دارای لابرادوریت آبی فراوان است و بعضا گرانیت آبی نیز به فروش می رسد.