قیمت عمده مانتو ژاکارد سنتی جدید

کد۲۶۰۴ مانتو ژاکارد سنتی
پارچه ژاکارد ضخیم گوشتی
فری سایز از ۳۶ تا ۴۴
دوخت تمیز شرکتی
جین ۸ عددی ۴ رنگ
فی استثنایی: ۱۴۰هزارتومان

لینک سایت شخصی